امروز چهارشنبه 20 آذر 1398 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

اگر خواب انتخابات دیده اید می توانید در ادامه تعبیر انتخابات در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب انتخابات یا تعبیر انتخابات در خواب

تعبیر خواب انتخابات ، تعبیر انتخابات در خواب

دیدن انتخابات و شرکت در آن در خواب نشانه رسیدن به امیدها وآرزوها و شرکت در مباحثی برای رسیدن به مقامی بالاتر است.

تعبیر خواب شرکت در انتخابات

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که در مباحثی شرکت می‌کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • شما در انتخابات شرکت می‌کنید: امیدها و آرزوهای شما برآورده می‌شود.
  • دیگران در انتخابات شرکت می‌کنند: وقایع مهم و خوشایند در پیش است.
  • در محل انتخابات، پستی به شما می‌دهند: یک تغییر در زندگی شما روی خواهد داد.

تعبیر خواب رأی دادن با اکراه در انتخابات

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در انتخاباتی شرکت کرده‌اید و با بی میلی رأی می‌دهید، نشانه آن است که احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می‌شود.

تعبیر خواب برنده شدن در انتخابات

کتاب سرزمین رویاها: در انتخابات برنده می‌شوید: یک دوست نادرست نزدیک شماست.
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید