امروز شنبه 15 آذر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

پست تیپاکس اولین شرکت خصوصی پست در کشور می باشد. هزینه تیپاکس بر اساس وزن می باشد نه حجم و یا موارد دیگر در ادامه تعرفه و هزینه تیپاکس را می توانید مشاهده کنید

تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور سال ۹۹

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور

در بعضی موارد هزینه تیپاکس نسبت به پست بسیار ارزان تر است اما در موارد دیگر باید پست و باربری را واقعا به تیپاکس ترجیح داد.

تیپاکس سه نوع تعرفه دارد که برای هر شهر مشخص است.

۱- تعرفه شهرهای نزدیک

۲- تعرفه شهرهای دور

۳-  تعرفه حمل اکسپرس

برای مشاهده آدرس و تلفن شعب تیپاکس کلیک کنید

جدول هزینه ی حمل و نقل راه دور  و نزدیک تیپاکس (مربوط به سال ۹۹)

تبصره های را در انتهای جدول می توانید مشاهده کنید

هزینه محموله های با حمل و نقل عبوری  (روش متداول ارسال تیپاکس)

( قیمت به تومان )

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۲۲,۰۰۰۱,۹۸۰۲۳,۹۸۰
۲۲۲,۰۰۰۱,۹۸۰۲۳,۹۸۰
۳۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۴۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۵۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۶۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۷۲۷,۴۰۰۲,۴۶۶۲۹,۸۶۶
۸۳۰,۱۰۰۲,۷۰۹۳۲,۸۰۹
۹۳۲,۸۰۰۲,۹۵۲۳۵,۷۵۲
۱۰۳۵,۵۰۰۳,۱۹۵۳۸,۶۹۵
۱۱۳۸,۲۰۰۳,۴۳۸۴۱,۶۳۸
۱۲۴۰,۹۰۰۳,۶۸۱۴۴,۵۸۱
۱۳۴۳,۶۰۰۳,۹۲۴۴۷,۵۲۴
۱۴۴۶,۳۰۰۴,۱۶۷۵۰,۴۶۷
۱۵۴۹,۰۰۰۴,۴۱۰۵۳,۴۱۰
۱۶۵۱,۷۰۰۴,۶۵۳۵۶,۳۵۳
۱۷۵۴,۴۰۰۴,۸۹۶۵۹,۲۹۶
۱۸۵۷,۱۰۰۵,۱۳۹۶۲,۲۳۹
۱۹۵۹,۸۰۰۵,۳۸۲۶۵,۱۸۲
۲۰۶۲,۵۰۰۵,۶۲۵۶۸,۱۲۵
۲۱۶۵,۲۰۰۵,۸۶۸۷۱,۰۶۸
۲۲۶۷,۹۰۰۶,۱۱۱۷۴,۰۱۱
۲۳۷۰,۶۰۰۶,۳۵۴۷۶,۹۵۴
۲۴۷۳,۲۰۰۶,۵۸۸۷۹,۷۸۸
۲۵۷۶,۰۰۰۶,۸۴۰۸۲,۸۴۰
۲۶۷۸,۷۰۰۷,۰۸۳۸۵,۷۸۳
۲۷۸۱,۴۰۰۷,۳۲۶۸۸,۷۲۶
۲۸۸۴,۱۰۰۷,۵۶۹۹۱,۶۶۹
۲۹۸۶,۸۰۰۷,۸۱۲۹۴,۶۱۲
۳۰۸۹,۵۰۰۸,۰۵۵۹۷,۵۵۵
۳۱۹۲,۲۰۰۸,۲۹۸۱۰۰,۴۹۸
۳۲۹۴,۲۰۰۸,۴۷۸۱۰۲,۶۷۸

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۳۳۹۷,۶۰۰۸,۷۸۴۱۰۶,۳۸۴
۳۴۱۰۰,۳۰۰۹,۰۲۷۱۰۹,۳۲۷
۳۵۱۰۳,۰۰۰۹,۲۷۰۱۱۲,۲۷۰
۳۶۱۰۵,۷۰۰۹,۵۱۳۱۱۵,۲۱۳
۳۷۱۰۸,۴۰۰۹,۷۵۶۱۱۸,۱۵۶
۳۸۱۱۱,۱۰۰۹,۹۹۹۱۲۱,۰۹۹
۳۹۱۱۳,۸۰۰۱۰,۲۴۲۱۲۴,۰۴۲
۴۰۱۱۶,۵۰۰۱۰,۴۸۵۱۲۶,۹۸۵
۴۱۱۱۸,۹۰۰۱۰,۷۰۱۱۲۹,۶۰۱
۴۲۱۲۱,۳۰۰۱۰,۹۱۷۱۳۲,۲۱۷
۴۳۱۲۳,۷۰۰۱۱,۱۳۳۱۳۴,۸۳۳
۴۴۱۲۶,۱۰۰۱۱,۳۴۹۱۳۷,۴۴۹
۴۵۱۲۸,۵۰۰۱۱,۵۶۵۱۴۰,۰۶۵
۴۶۱۳۰,۹۰۰۱۱,۷۸۱۱۴۲,۶۸۱
۴۷۱۳۳,۳۰۰۱۱,۹۹۷۱۴۵,۲۹۷
۴۸۱۳۵,۷۰۰۱۲,۲۱۳۱۴۷,۹۱۳
۴۹۱۳۸,۱۰۰۱۲,۴۲۹۱۵۰,۵۲۹
۵۰۱۴۰,۵۰۰۱۲,۶۴۵۱۵۳,۱۴۵
۵۱۱۴۲,۹۰۰۱۲,۸۶۱۱۵۵,۷۶۱
۵۲۱۴۵,۳۰۰۱۳,۰۷۷۱۵۸,۳۷۷
۵۳۱۴۷,۷۰۰۱۳,۲۹۳۱۶۰,۹۹۳
۵۴۱۵۰,۱۰۰۱۳,۵۰۹۱۶۳,۶۰۹
۵۵۱۵۲,۵۰۰۱۳,۷۲۵۱۶۶,۲۲۵
۵۶۱۵۴,۹۰۰۱۳,۹۴۱۱۶۸,۸۴۱
۵۷۱۵۷,۳۰۰۱۴,۱۵۷۱۷۱,۴۵۷
۵۸۱۵۹,۷۰۰۱۴,۳۷۳۱۷۴,۰۷۳
۵۹۱۶۲,۱۰۰۱۴,۵۸۹۱۷۶,۶۸۹
۶۰۱۶۴,۵۰۰۱۴,۸۰۵۱۷۹,۳۰۵
۶۱۱۶۶,۹۰۰۱۵,۰۲۱۱۸۱,۹۲۱
۶۲۱۶۹,۳۰۰۱۵,۲۳۷۱۸۴,۵۳۷
۶۳۱۷۱,۷۰۰۱۵,۴۵۳۱۸۷,۱۵۳
۶۴۱۷۴,۱۰۰۱۵,۶۶۹۱۸۹,۷۶۹
۶۵۱۷۶,۵۰۰۱۵,۸۸۵۱۹۲,۳۸۵
۶۶۱۷۸,۹۰۰۱۶,۱۰۱۱۹۵,۰۰۱

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۶۷۱۸۱,۳۰۰۱۶,۳۱۷۱۹۷,۶۱۷
۶۸۱۸۳,۷۰۰۱۶,۵۳۳۲۰۰,۲۳۳
۶۹۱۸۶,۱۰۰۱۶,۷۴۹۲۰۲,۸۴۹
۷۰۱۸۸,۵۰۰۱۶,۹۶۵۲۰۵,۴۶۵
۷۱۱۹۰,۹۰۰۱۷,۱۸۱۲۰۸,۰۸۱
۷۲۱۹۳,۳۰۰۱۷,۳۹۷۲۱۰,۶۹۷
۷۳۱۹۵,۷۰۰۱۷,۶۱۳۲۱۳,۳۱۳
۷۴۱۹۸,۱۰۰۱۷,۸۲۹۲۱۵,۹۲۹
۷۵۲۰۰,۵۰۰۱۸,۰۴۵۲۱۸,۵۴۵
۷۶۲۰۲,۹۰۰۱۸,۲۶۱۲۲۱,۱۶۱
۷۷۲۰۵,۳۰۰۱۸,۴۷۷۲۲۳,۷۷۷
۷۸۲۰۷,۷۰۰۱۸,۶۹۳۲۲۶,۳۹۳
۷۹۲۱۰,۱۰۰۱۸,۹۰۹۲۲۹,۰۰۹
۸۰۲۱۲,۵۰۰۱۹,۱۲۵۲۳۱,۶۲۵
۸۱۲۱۴,۹۰۰۱۹,۳۴۱۲۳۴,۲۴۱
۸۲۲۱۷,۳۰۰۱۹,۵۵۷۲۳۶,۸۵۷
۸۳۲۱۹,۷۰۰۱۹,۷۷۳۲۳۹,۴۷۳
۸۴۲۲۲,۱۰۰۱۹,۹۸۹۲۴۲,۰۸۹
۸۵۲۲۴,۵۰۰۲۰,۲۰۵۲۴۴,۷۰۵
۸۶۲۲۶,۹۰۰۲۰,۴۲۱۲۴۷,۳۲۱
۸۷۲۲۹,۳۰۰۲۰,۶۳۷۲۴۹,۹۳۷
۸۸۲۳۱,۷۰۰۲۰,۸۵۳۲۵۲,۵۵۳
۸۹۲۳۴,۱۰۰۲۱,۰۶۹۲۵۵,۱۶۹
۹۰۲۳۶,۵۰۰۲۱,۲۸۵۲۵۷,۷۸۵
۹۱۲۳۸,۹۰۰۲۱,۵۰۱۲۶۰,۴۰۱
۹۲۲۴۱,۳۰۰۲۱,۷۱۷۲۶۳,۰۱۷
۹۳۲۴۳,۷۰۰۲۱,۹۳۳۲۶۵,۶۳۳
۹۴۲۴۶,۱۰۰۲۲,۱۴۹۲۶۸,۲۴۹
۹۵۲۴۸,۵۰۰۲۲,۳۶۵۲۷۰,۸۶۵
۹۶۲۵۰,۹۰۰۲۲,۵۸۱۲۷۳,۴۸۱
۹۷۲۵۳,۳۰۰۲۲,۷۹۷۲۷۶,۰۹۷
۹۸۲۵۵,۷۰۰۲۳,۰۱۳۲۷۸,۷۱۳
۹۹۲۵۸,۱۰۰۲۳,۲۲۹۲۸۱,۳۲۹
۱۰۰۲۶۰,۵۰۰۲۳,۴۴۵۲۸۳,۹۴۵

هزینه حمل محصولات اکسپرس عادی تیپاکس 

( قیمت به تومان )

 
وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۲۷,۰۰۰۲,۴۳۰۲۹,۴۳۰
۲۲۷,۰۰۰۲,۴۳۰۲۹,۴۳۰
۳۳۰,۰۰۰۲,۷۰۰۳۲,۷۰۰
۴۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۵۳۶,۰۰۰۳,۲۴۰۳۹,۲۴۰
۶۳۹,۰۰۰۳,۵۱۰۴۲,۵۱۰
۷۴۲,۰۰۰۳,۷۸۰۴۵,۷۸۰
۸۴۵,۰۰۰۴,۰۵۰۴۹,۰۵۰
۹۴۸,۰۰۰۴,۳۲۰۵۲,۳۲۰
۱۰۵۱,۰۰۰۴,۵۹۰۵۵,۵۹۰
۱۱۵۴,۰۰۰۴,۸۶۰۵۸,۸۶۰
۱۲۵۷,۰۰۰۵,۱۳۰۶۲,۱۳۰
۱۳۶۰,۰۰۰۵,۴۰۰۶۵,۴۰۰
۱۴۶۳,۰۰۰۵,۶۷۰۶۸,۶۷۰
۱۵۶۶,۰۰۰۵,۹۴۰۷۱,۹۴۰
۱۶۶۹,۰۰۰۶,۲۱۰۷۵,۲۱۰
۱۷۷۲,۰۰۰۶,۴۸۰۷۸,۴۸۰
۱۸۷۵,۰۰۰۶,۷۵۰۸۱,۷۵۰
۱۹۷۸,۰۰۰۷,۰۲۰۸۵,۰۲۰
۲۰۸۱,۰۰۰۷,۲۹۰۸۸,۲۹۰
۲۱۸۴,۰۰۰۷,۵۶۰۹۱,۵۶۰
۲۲۸۷,۰۰۰۷,۸۳۰۹۴,۸۳۰
۲۳۹۰,۰۰۰۸,۱۰۰۹۸,۱۰۰
۲۴۹۳,۰۰۰۸,۳۷۰۱۰۱,۳۷۰
۲۵۹۶,۰۰۰۸,۶۴۰۱۰۴,۶۴۰
۲۶۹۹,۰۰۰۸,۹۱۰۱۰۷,۹۱۰
۲۷۱۰۲,۰۰۰۹,۱۸۰۱۱۱,۱۸۰
۲۸۱۰۵,۰۰۰۹,۴۵۰۱۱۴,۴۵۰
۲۹۱۰۸,۰۰۰۹,۷۲۰۱۱۷,۷۲۰
۳۰۱۱۱,۰۰۰۹,۹۹۰۱۲۰,۹۹۰
۳۱۱۱۴,۰۰۰۱۰,۲۶۰۱۲۴,۲۶۰
۳۲۱۱۷,۰۰۰۱۰,۵۳۰۱۲۷,۵۳۰
۳۳۱۲۰,۰۰۰۱۰,۸۰۰۱۳۰,۸۰۰
۳۴۱۲۳,۰۰۰۱۱,۰۷۰۱۳۴,۰۷۰
۳۵۱۲۶,۰۰۰۱۱,۳۴۰۱۳۷,۳۴۰
۳۶۱۲۹,۰۰۰۱۱,۶۱۰۱۴۰,۶۱۰
۳۷۱۳۲,۰۰۰۱۱,۸۸۰۱۴۳,۸۸۰
۳۸۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۵۰۱۴۷,۱۵۰
۳۹۱۳۸,۰۰۰۱۲,۴۲۰۱۵۰,۴۲۰
۴۰۱۴۱,۰۰۰۱۲,۶۹۰۱۵۳,۶۹۰
۴۱۱۴۴,۰۰۰۱۲,۹۶۰۱۵۶,۹۶۰
۴۲۱۴۷,۰۰۰۱۳,۲۳۰۱۶۰,۲۳۰
۴۳۱۵۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰۱۶۳,۵۰۰
۴۴۱۵۳,۰۰۰۱۳,۷۷۰۱۶۶,۷۷۰
۴۵۱۵۶,۰۰۰۱۴,۰۴۰۱۷۰,۰۴۰
۴۶۱۵۹,۰۰۰۱۴,۳۱۰۱۷۳,۳۱۰
۴۷۱۶۲,۰۰۰۱۴,۵۸۰۱۷۶,۵۸۰
۴۸۱۶۵,۰۰۰۱۴,۸۵۰۱۷۹,۸۵۰
۴۹۱۵۸,۰۰۰۱۵۱,۲۰۰۳۰۹,۲۰۰
۵۰۱۷۱,۰۰۰۱۵۳,۹۰۰۳۲۴,۹۰۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۴۳,۵۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس چابهار و قشم

( قیمت به تومان )

 
وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۳۲,۰۰۰۲,۸۸۰۳۴,۸۸۰
۲۳۲,۰۰۰۲,۸۸۰۳۴,۸۸۰
۳۳۵,۰۰۰۳,۱۵۰۳۸,۱۵۰
۴۳۸,۰۰۰۳,۴۲۰۴۱,۴۲۰
۵۴۱,۰۰۰۳,۶۹۰۴۴,۶۹۰
۶۴۴,۰۰۰۳,۹۶۰۴۷,۹۶۰
۷۴۷,۰۰۰۴,۲۳۰۵۱,۲۳۰
۸۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰۵۴,۵۰۰
۹۵۳,۰۰۰۴,۷۷۰۵۷,۷۷۰
۱۰۵۶,۰۰۰۵,۰۴۰۶۱,۰۴۰
۱۱۵۹,۰۰۰۵,۳۱۰۶۴,۳۱۰
۱۲۶۲,۰۰۰۵,۵۸۰۶۷,۵۸۰
۱۳۶۵,۰۰۰۵,۸۵۰۷۰,۸۵۰
۱۴۶۸,۰۰۰۶,۱۲۰۷۴,۱۲۰
۱۵۷۱,۰۰۰۶,۳۹۰۷۷,۳۹۰
۱۶۷۴,۰۰۰۶,۶۶۰۸۰,۶۶۰
۱۷۷۷,۰۰۰۶,۹۳۰۸۳,۹۳۰
۱۸۸۰,۰۰۰۷,۲۰۰۸۷,۲۰۰
۱۹۸۳,۰۰۰۷,۴۷۰۹۰,۴۷۰
۲۰۸۶,۰۰۰۷,۷۴۰۹۳,۷۴۰
۲۱۸۹,۰۰۰۸,۰۱۰۹۷,۰۱۰
۲۲۹۲,۰۰۰۸,۲۸۰۱۰۰,۲۸۰
۲۳۹۵,۰۰۰۸,۵۵۰۱۰۳,۵۵۰
۲۴۹۸,۰۰۰۸,۸۲۰۱۰۶,۸۲۰
۲۵۱۰۱,۰۰۰۹,۰۹۰۱۱۰,۰۹۰
۲۶۱۰۴,۰۰۰۹,۳۶۰۱۱۳,۳۶۰
۲۷۱۰۷,۰۰۰۹,۶۳۰۱۱۶,۶۳۰
۲۸۱۱۰,۰۰۰۹,۹۰۰۱۱۹,۹۰۰
۲۹۱۱۳,۰۰۰۱۰,۱۷۰۱۲۳,۱۷۰
۳۰۱۱۶,۰۰۰۱۰,۴۴۰۱۲۶,۴۴۰
۳۱۱۱۹,۰۰۰۱۰,۷۱۰۱۲۹,۷۱۰
۳۲۱۲۲,۰۰۰۱۰,۹۸۰۱۳۲,۹۸۰
۳۳۱۲۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۱۳۶,۲۵۰
۳۴۱۲۸,۰۰۰۱۱,۵۲۰۱۳۹,۵۲۰
۳۵۱۳۱,۰۰۰۱۱,۷۹۰۱۴۲,۷۹۰
۳۶۱۳۴,۰۰۰۱۲,۰۶۰۱۴۶,۰۶۰
۳۷۱۳۷,۰۰۰۱۲,۳۳۰۱۴۹,۳۳۰
۳۸۱۴۰,۰۰۰۱۲,۶۰۰۱۵۲,۶۰۰
۳۹۱۴۳,۰۰۰۱۲,۸۷۰۱۵۵,۸۷۰
۴۰۱۴۶,۰۰۰۱۳,۱۴۰۱۵۹,۱۴۰
۴۱۱۴۹,۰۰۰۱۳,۴۱۰۱۶۲,۴۱۰
۴۲۱۵۲,۰۰۰۱۳,۶۸۰۱۶۵,۶۸۰
۴۳۱۵۵,۰۰۰۱۳,۹۵۰۱۶۸,۹۵۰
۴۴۱۵۸,۰۰۰۱۴,۲۲۰۱۷۲,۲۲۰
۴۵۱۶۱,۰۰۰۱۴,۴۹۰۱۷۵,۴۹۰
۴۶۱۶۴,۰۰۰۱۴,۷۶۰۱۷۸,۷۶۰
۴۷۱۶۷,۰۰۰۱۵,۰۳۰۱۸۲,۰۳۰
۴۸۱۷۰,۰۰۰۱۵,۳۰۰۱۸۵,۳۰۰
۴۹۱۷۳,۰۰۰۱۵,۵۷۰۱۸۸,۵۷۰
۵۰۱۷۶,۰۰۰۱۵,۸۴۰۱۹۱,۸۴۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۱,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس مستقیم

( قیمت به تومان )

 
وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۲۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۳۳۶,۰۰۰۳,۲۴۰۳۹,۲۴۰
۴۳۹,۰۰۰۳,۵۱۰۴۲,۵۱۰
۵۴۲,۰۰۰۳,۷۸۰۴۵,۷۸۰
۶۴۵,۰۰۰۴,۰۵۰۴۹,۰۵۰
۷۴۸,۰۰۰۴,۳۲۰۵۲,۳۲۰
۸۵۱,۰۰۰۴,۵۹۰۵۵,۵۹۰
۹۵۴,۰۰۰۴,۸۶۰۵۸,۸۶۰
۱۰۵۷,۰۰۰۵,۱۳۰۶۲,۱۳۰
۱۱۶۰,۰۰۰۵,۴۰۰۶۵,۴۰۰
۱۲۶۳,۰۰۰۵,۶۷۰۶۸,۶۷۰
۱۳۶۶,۰۰۰۵,۹۴۰۷۱,۹۴۰
۱۴۶۹,۰۰۰۶,۲۱۰۷۵,۲۱۰
۱۵۷۲,۰۰۰۶,۴۸۰۷۸,۴۸۰
۱۶۷۵,۰۰۰۶,۷۵۰۸۱,۷۵۰
۱۷۷۸,۰۰۰۷,۰۲۰۸۵,۰۲۰
۱۸۸۱,۰۰۰۷,۲۹۰۸۸,۲۹۰
۱۹۸۴,۰۰۰۷,۵۶۰۹۱,۵۶۰
۲۰۸۷,۰۰۰۷,۸۳۰۹۴,۸۳۰
۲۱۹۰,۰۰۰۸,۱۰۰۹۸,۱۰۰
۲۲۹۳,۰۰۰۸,۳۷۰۱۰۱,۳۷۰
۲۳۹۶,۰۰۰۸,۶۴۰۱۰۴,۶۴۰
۲۴۹۹,۰۰۰۸,۹۱۰۱۰۷,۹۱۰
۲۵۱۰۲,۰۰۰۹,۱۸۰۱۱۱,۱۸۰
۲۶۱۰۵,۰۰۰۹,۴۵۰۱۱۴,۴۵۰
۲۷۱۰۸,۰۰۰۹,۷۲۰۱۱۷,۷۲۰
۲۸۱۱۱,۰۰۰۹,۹۹۰۱۲۰,۹۹۰
۲۹۱۱۴,۰۰۰۱۰,۲۶۰۱۲۴,۲۶۰
۳۰۱۱۷,۰۰۰۱۰,۵۳۰۱۲۷,۵۳۰
۳۱۱۲۰,۰۰۰۱۰,۸۰۰۱۳۰,۸۰۰
۳۲۱۲۳,۰۰۰۱۱,۰۷۰۱۳۴,۰۷۰
۳۳۱۲۶,۰۰۰۱۱,۳۴۰۱۳۷,۳۴۰
۳۴۱۲۹,۰۰۰۱۱,۶۱۰۱۴۰,۶۱۰
۳۵۱۳۲,۰۰۰۱۱,۸۸۰۱۴۳,۸۸۰
۳۶۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۵۰۱۴۷,۱۵۰
۳۷۱۳۸,۰۰۰۱۲,۴۲۰۱۵۰,۴۲۰
۳۸۱۴۱,۰۰۰۱۲,۶۹۰۱۵۳,۶۹۰
۳۹۱۴۴,۰۰۰۱۲,۹۶۰۱۵۶,۹۶۰
۴۰۱۴۷,۰۰۰۱۳,۲۳۰۱۶۰,۲۳۰
۴۱۱۵۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰۱۶۳,۵۰۰
۴۲۱۵۳,۰۰۰۱۳,۷۷۰۱۶۶,۷۷۰
۴۳۱۵۶,۰۰۰۱۴,۰۴۰۱۷۰,۰۴۰
۴۴۱۵۹,۰۰۰۱۴,۳۱۰۱۷۳,۳۱۰
۴۵۱۶۲,۰۰۰۱۴,۵۸۰۱۷۶,۵۸۰
۴۶۱۶۵,۰۰۰۱۴,۸۵۰۱۷۹,۸۵۰
۴۷۱۶۸,۰۰۰۱۵,۱۲۰۱۸۳,۱۲۰
۴۸۱۷۱,۰۰۰۱۵,۳۹۰۱۸۶,۳۹۰
۴۹۱۷۴,۰۰۰۱۵,۶۶۰۱۸۹,۶۶۰
۵۰۱۷۷,۰۰۰۱۵,۹۳۰۱۹۲,۹۳۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۲,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

تبصره­ ها:

محاسبه وزن حجمی:

توضیح: تعرفه براساس وزن جرمی و زون مربوطه محاسبه می­­شود. سپس وزن حجمی محاسبه و در صورتی­که از وزن جرمی بیشتر بود، مابالتفاوت آن نسبت به وزن جرمی در مبلغ ۸۰۰ تومان ضرب و به تعرفه محاسبه شده اضافه می­گردد.

شرط ابعادی کالای نا متعارف:

طول و عرض و ارتفاع بسته­ها اندازه­گیری می­شود. در صورتی­که: یکی از ابعاد کوچک­تر از ۱۰ سانتی­متر باشد و یا یکی از ابعاد بزرگ­تر از ۹۰ سانتی­متر باشد، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به تعرفه نهایی افزوده می­شود.

رند کردن وزن:

کرانه بالا در محدوده وزنی آن سطح قرار می­گیرد وزن­های اعشاری پس از رند منطقی با جدول فوق مقایسه شده و تعرفه متناظر با آن شناساوی و در فرمول اعمال می­گردد.

شرایط اوزان بالا ۱۰۰ کیلوگرم:

حداکثر وزن قابل قبول ۱۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و وزن­های بالاتر بایستی با هماهنگی ستاد شرکت انجام شود.

تعرفه وزن­های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم به شرح ذی محاسبه می­شود:

(وزن*۱۲۰۰+۸۰۰۰۰ تومان)

تعرفه وزن­های ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به شرح ذیل محاسبه می­­شود:

(وزن*۷۱۰+۳۵۰۰۰۰ تومان)

بسته بندی و تخفیف مرتبط:

در صورت استفاده از بسته بندی تیپاکس، نخست ۵ درصد تخفیف به تعرفه حمل محاسبه شده اعمال و قیمت فروش کارتن به عدد محاسبه شده اضافه می­شود.

ضریب فاصله:

بر اساس فاصله شهر مبدا و مقصد، زون مربوطه تعیین و بر اساس ضریب زون طبق جدول زیر، تعرفه محاسبه می­شود.

 

 

ضریب فاصله

از (کیلومتر)تا (کیلومتر)ضریب
۰۱۰۰۱
۱۰۱۲۵۰۰۵/۱
۲۵۱۵۰۰۱/۱
۵۰۱۱۰۰۰۱۵/۱
۱۰۰۱۱۰۰۰۰۲/۱

 

لیست شعب اکسپرس

بندر امام خمینی و سربندر
ماهشهر
کیش
قشم
عسلویه
چابهار

 

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید