امروز شنبه 5 مهر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات اردیبهشت ۹۹

لیست قیمت آهن آلات خرداد ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۶ خرداد ۹۹

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۱۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۱,۳۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۱,۵۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۷۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۲,۲۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۲,۲۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۲,۴۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۳,۱۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۶,۸۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۶,۸۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۶,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۶,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۷,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۹,۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۹,۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۹,۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۹,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۹,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۹,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۹,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۹,۷۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۷,۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۹,۴۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۹,۴۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۹,۴۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۵۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۷,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۷,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۰,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۹,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۹,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۹,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۹,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۰,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۹,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۹,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۹,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۱,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۱,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۱,۴۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۶,۳۵۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۵۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۵۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۵۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۵۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی۷,۵۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۷,۸۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۹,۰۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۹,۰۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۸,۵۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۸,۵۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۷,۲۵۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۶,۸۵۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۷,۳۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۶,۹۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۷,۳۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۶,۹۵۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۳۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید