امروز یکشنبه 5 بهمن 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات تیر ۹۹

لیست قیمت آهن آلات تیر ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۱ تیرماه ۹۹

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۴۹۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۱,۴۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۱,۶۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۹۹۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۲,۶۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۲,۴۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۲,۶۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۳,۷۹۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۴,۶۸۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۷,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۷,۸۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۷,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۷,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۷,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۱۰,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۱۰,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۱۰,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۱۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۱۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۱۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۱۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۱۰,۴۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۸,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۸,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۸,۱۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۰,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۹,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۹,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۰,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۲,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۲,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۲,۱۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۷,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۷,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۷,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۷,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۷,۸۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی۸,۶۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۸,۶۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۹,۸۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۹,۸۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۹,۳۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۹,۳۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید