امروز چهارشنبه 9 مهر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۹

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۲۰ مردادماه ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۲۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۸۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۳,۷۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۴,۳۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۹,۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۹,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۹,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۹,۸۵۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۱۶,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۱۶,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۱۶,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۱۶,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۱۶,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۱۶,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۱۶,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۱۶,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۱,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۷۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۲,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۲,۱۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۷,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۳,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۳,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۴,۱۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۱,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۱,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۱,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۱,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۱,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۴,۰۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۲,۹۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۲,۸۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۴,۵۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۴,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۰,۸۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۰,۳۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۰,۸۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۰,۳۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۰,۹۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۰,۴۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۲,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۱,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۲,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۲,۱۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید