امروز شنبه 27 دی 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۹

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۴ شهریورماه ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۰۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۳۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۳,۴۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۳,۳۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۹,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۹,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۹,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۹,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۹,۳۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۱۵,۳۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۱۵,۳۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۱۵,۳۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۱۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۱۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۱۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۱۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۱۵,۲۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۰,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۲۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۰,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۰,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۳,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۴,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۳,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۳,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۳,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۳,۴۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۰,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۰,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۰,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۰,۸۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۰,۸۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۲,۹۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۱,۵۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۱,۷۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۳,۴۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۲,۹۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۰,۵۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۹,۷۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۰,۵۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۹,۷۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۰,۶۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۹,۸۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۰,۶۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید