امروز سه شنبه 30 دی 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات مهر ۹۹

لیست قیمت آهن آلات مهر ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۲۱ مهرماه ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۷۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۲۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۵,۰۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۹,۳۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۸,۸۵۰,۰۰۰
 
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۳,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۱۲,۸۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۲,۸۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۳,۴۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۲۲,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۲۲,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۲۲,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۲,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۲۲,۴۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۴,۴۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۵,۳۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۵,۳۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۴,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۴,۲۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۲,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۲۰,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۹,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۷,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۷,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۵,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۵,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۵,۶۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۴,۱۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۴,۱۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۴,۱۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۴,۱۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۴,۱۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۵,۹۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۵,۱۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۵,۲۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۶,۱۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۵,۸۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۴,۸۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۳,۸۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۴,۸۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۳,۸۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۴,۹۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۳,۹۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۳۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۳۲,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۹,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۹۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید