امروز سه شنبه 11 آذر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات آذر ۹۹

لیست قیمت آهن آلات آذر ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۱ آذر ۹۹

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۶۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۳,۵۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۵,۰۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰
 
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۱۱,۸۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۱,۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۱۱,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۱,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۱,۲۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۲۰,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۲۰,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۲۰,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۲۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۲۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۲۰,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۰,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۲۰,۴۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۲,۶۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۲,۶۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۴,۶۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۴,۶۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۲,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۲,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۹,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۹,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۸,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۴,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۴,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۵,۳۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۴,۸۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۴,۹۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۵,۱۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۳,۵۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۳,۶۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۵,۲۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۴,۹۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۲,۶۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۱,۷۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۲,۶۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۱,۷۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۲,۷۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۱,۸۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۳۱,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۳۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید