امروز سه شنبه 28 خرداد 1398 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در ۲ ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است!

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۹۸

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

 بروزرسانی فروردین ۹۸

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۶۸۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۸۱۸,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۸۲۳,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۹۶۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۱,۲۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۱,۴۲۷,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱,۵۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱,۷۷۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۵,۳۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۴,۷۸۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۴,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۴,۷۲۰(۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۵,۹۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۵,۹۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۵,۹۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۵,۸۸۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۵,۸۸۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۵,۸۸۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۵,۹۴۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۵,۸۳۰(۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۴,۷۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۴,۶۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۵,۴۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۵,۳۷۰(۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۵,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۵,۷۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۵,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۵,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۵,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۵,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۵,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۵,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو حرارتی۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ۶,۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۶,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۶,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو خاموت ۸۵,۳۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۵,۰۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۵,۰۵۰(۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۰,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۹,۷۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۳۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۲۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰

 

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید