امروز یکشنبه 22 تیر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در ۲ ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است!

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۸

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۲۷ شهریور ۹۸

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۶۴۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۷۰۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۸۲۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۰۰۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۱,۴۳۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۱,۷۳۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱,۸۳۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱,۹۸۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۴,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۴,۲۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۴,۰۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۴,۰۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۴,۰۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۴,۲۶۰(۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۶,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۶,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۶,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۶,۰۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۶,۰۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۶,۰۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۶,۱۱۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۶,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۶,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۶,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۵,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۵,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۵,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۵,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۵,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو حرارتی۴,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ۴,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو خاموت ۸۴,۷۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۴,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۴,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۹,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰

 

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید