امروز دوشنبه 7 مهر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در ۲ ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است!

لیست قیمت آهن آلات آبان ۹۸

لیست قیمت آهن آلات آبان ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۲ آبان ۹۸

تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۶۴۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۸۲۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۹۶۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۲۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۱,۴۲۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۱,۷۹۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱,۹۲۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۲,۱۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۴,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۴,۳۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۴,۱۴۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۴,۱۴۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۴,۱۹۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۴,۳۶۰(۰٫۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۵,۶۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۵,۶۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۵,۶۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۵,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۵,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۵,۶۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۵,۶۸۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۵,۵۷۰(۰٫۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۴,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۴,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۶,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۶,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۵,۴۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۵,۴۳۰(۰٫۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۴,۴۳۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۴,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۴,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۴,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۴,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۴,۳۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۴,۳۰۰(۰٫۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۵,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۵,۴۲۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۵,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو حرارتی۴,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ۴,۹۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۵,۳۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۵,۲۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۵,۲۵۰(۰٫۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو خاموت ۸۴,۷۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۴,۴۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۴,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۴,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۴,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۸,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰

 

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید