امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات اسفند ۹۸

لیست قیمت آهن آلات اسفند ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۷ اسفند ۹۸

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۸۶۵,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۱,۲۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۱,۳۹۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۸۶۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۲,۱۰۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۲,۱۷۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۲,۴۹۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۲,۹۷۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۳,۹۱۰,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۶,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۶,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۷,۱۰۰(۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۱۰,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۱۰,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۱۰,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۱۰,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۱۰,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۱۰,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۱۰,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۷,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۷,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۰(۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۷,۴۰۰(۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۱,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۱,۵۵۰(۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۸۵۰(۰٫۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو حرارتی۸,۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ۸,۲۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۸,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۸,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۹,۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۹,۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو خاموت ۸۷,۶۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۷,۱۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۷,۷۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۷,۲۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۷,۷۵۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۷,۲۵۰(۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۵,۵۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۰۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۹۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۸۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۳,۶۰۰(۰٫۰۰%)۰

 

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید